VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Významné ocenenie pre VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.


Významné ocenenie pre VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

logo-tmm.png

Na galavečere obnovenej výstavy Trenčín mesto módy, ktorý sa konal 23.9.2017 v Trenčíne, odborná porota súťaže Zlatá Fatima, okrem iných, ocenila aj výrobok prihlásený do súťaže vystavovateľom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.

Cenu za nové technológie "Zlatá Fatima" porota udelila výrobku " Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase". Do súťaže o Zlatú Fatimu bolo prihlásených celkom 180 výrobkov.

Prototyp výrobku je výsledkom spoločného výskumu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. Výrobok" Inteligentný odev" je chránený prihláškou patentu a úžitkového vzoru. V súčasnosti prihlasovatelia patentu rokujú so slovenským výrobcom o podmienkach výroby v rámci Slovenska.

Blahoželáme riešiteľom výskumného projektu a autorom patentu z ústavu (Ing. Ľudmila Balogová, Ing. Jozef Šesták, CSc., Ing. Kamila Huljaková) aj univerzity (prof. Ladislav Janoušek, PhD., prof. Róbert Hudec, PhD., Ing. Michal Gala, PhD., Ing. Branko Babušiak, PhD. a ďalším) k oceneniu ich výskumnej práce.

p1020226.jpg

Cena "Zlatá Fatima" v kategórii "Nové technológie".

p1020206.jpg

Preberanie ceny "Zlatá Fatima" na galavečere riaditeľom spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Ing. Jozefom Šestákom, CSc. od módnej žurnalistky PhDr. Dany Lapšanskej.

p1020210.jpg

Poďakovanie riaditeľa spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Ing. Jozefa Šestáka, CSc.

p1020167.jpg

p1020173.jpg

Prezentácie výrobku "Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase" na výstave TMM.

 

Vytlačiť stránku