VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Úspešná účasť VÚTCH-CHEMITEX spol. s r. o. v MPS


Úspešná účasť VÚTCH-CHEMITEX spol. s  r. o. v medzilaboratórnych
porovnávacích skúškach


Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality.

Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX spol. s r. o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ  laboratórium nemá akreditované. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia, čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, OEKO-TEX®  Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, AITEX, Alcoy Alicante – Španielsko, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z  bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými  skúšobňami v Českej republike.

tabulka.jpg

Z tabuľky jasne vidieť výrazné zlepšenie. Celková úspešnosť MPS (hodnotené všetky MPS a BP v priebehu roka pre akreditované aj neakreditované skúšky), ako aj  úspešnosť v  MPS pre akreditované skúšky je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi najvyššia. Najvýraznejšie zlepšenie však nastalo v  MPS organizovaných združením OEKO-TEX®, oproti roku 2013 takmer o 30 %. Toto zlepšenie je o to významnejšie, že zahŕňa aj účasť na skúškach, ktoré nie sú súčasťou akreditácie skúšobných laboratórií. Je zároveň dôkazom sústavného zdokonaľovania skúšobných postupov a metód vo VÚTCH-CHEMITEX, spol.. s r. o. v súlade s technickým rozvojom a zavádzaním nových noriem za účelom udržania spokojnosti zákazníka s poskytovanými službami.

graf.jpg

certifikat.jpg

 

V Žiline dňa:   19.9.2017
Vypracovala.  Ing. Húšťavová, manažér skúšobných laboratórií

 

Vytlačiť stránku