VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Laboratórium textilné

LABORATÓRIUM TEXTILNÉ

PREDMET ČINNOSTI:

- dĺžkové textílie: vlákna, nite, priadze, káble
- plošné textílie: tkaniny, pleteniny, netkané textílie, povrstvené textílie, geotextílie,
  nábytkové textílie, obväzové textílie, podlahové krytiny
- odevné výrobky: OOP, pletené výrobky, detské obelčenie, doplnky oblečnia
- lepenka, papier, papier tissue a výrobky tissue
- hygienické potreby a detské jednorázové plienky
- fólie, plasty a výrobky z nich vyrobené

SKÚŠOBNÉ METÓDY:

1/ Koštrukčné parametre:
- väzba podľa STN ISO 3572
- dostava podľa STN EN 1049-2
- počet očiek podľa STN EN 14971
- hustota stehov podľa STN 80 0880

2/ Geometrické parametre:
- zákrut nití podľa STN EN ISO 2061
- slučkovitosť nití podľa STN 80 0707
- oblúčkovitosť vlákien a káblov podľa STN 80 0202
- dĺžka vlákien podľa STN 80 0201
- hrúbka plošných textílií podľa STN EN ISO 5084, netkaných textílií podľa STN EN
   ISO 9073-2, geosyntetiky podľa STN EN ISO 9863-1, papiera podľa STN EN
   ISO 534, papiera tissue a výrobkov tissue podľa STN EN ISO 12625-3, plastov
   podľa STN ISO 4593, fólií a dosiek podľa STN 64 0181, plastových vriec podľa
   STN EN 13592+A1
- zmena hrúbky podlahových textílií podľa STN 80 4406, STN ISO 2094
- meranie rozmerov textílií podľa STN EN 1773, pletených kusových výrobkov
   podľa STN 80 0864, oblečenia a doplnkov oblečenia podľa STN 80 7040,
   pančuchového tovaru, ponožiek STN 80 581
- zmena rozmerov po praní textílií podľa STN EN ISO 6330, STN EN ISO 3759,
   STN EN ISO 5077, STN EN ISO 3758,
- zmena rozmerov po žehlení za vlhka plošných textílií podľa STN 80 0823
- zmena rozmerov po chemickom čistení textílií podľa STN EN ISO 3175-2
- pravouhlosť textilných podlahových krytín podľa STN EN 994

3/ Gravimetrické parametre:
- dĺžkova hmotnosť nití z návinov podľa STN EN ISO 2060, nití odobratých
   z tkaniny podľa STN ISO 7211-5, chemických vlákien a káblov podľa STN
   80 0522, vlákien podľa STN EN ISO 1973
- hmotnosť textílií podľa STN EN 12127, tkanín podľa STN ISO 7211-6,
   STN ISO 3801/Z2, plošných textílií STN EN ISO 12947-3, textílií povrstvených
   gumou alebo plastmi podľa STN EN ISO 2286-2, netkaných textílií podľa
   STN EN 29073-1, geosyntetiky podľa STN ISO 9864, pletených kusových
   výrobkov a pletených odevov podľa STN 80 0863, papiera tissue a výrobky
   tissue podľa STN EN ISO 12625-6, papiera a lepenky podľa STN EN ISO
   536, plastov podľa STN 647011, textilné podlahové krytiny a podlahové
   textílie podľa STN EN 984, STN 80 4402

4/ Fyzikálno-mechamické parametre:
- pevnosť, ťažnosť plošných textílií podľa STN EN ISO 13934-1,2; STN
   80 0840; pletenín podľa STN 80 0810, geosyntetiky podľa STN EN ISO 10319,
   textílie povrstvené gumou alebo plastmi podľa STN EN ISO 1421, netkaných
   textílií podľa STN EN 29073-3, papiera a lepenky podľa STN EN ISO 1924-2,
   nití podľa STN EN ISO 2062, vlákien podľa STN EN ISO 5079
- pevnosť pri pretrhu v slučke striže a káblu podľa STN 80 0207
- tržné zaťaženie za sucha: papier tissue a výrobky tissue podľa STN EN
   ISO 12625-4
- tržné zaťaženie za mokra: papier tissue a výrobky tissue podľa STN EN
   ISO 12625-5,
- pevnosť v ďalšom trhaní: textílie podľa STN EN ISO 13937-2,3,4; netkané
   textílie podľa STN EN ISO 9073-4, textílie povrstvené gumou alebo plastmi
   podľa STN EN ISO 4674-1
- pevnosť šva, spoja geosyntetiky podľa STN EN ISO 10321, plošných textílií
   a odevných výrobkov podľa STN EN ISO 13935-1,2
- posuvnosť nití vo šve na plošných textíliách a konfekčných výrobkoch podľa
   STN EN ISO 13936-1,2
- odolnosť voči pretláčaniu razníkom (CBR) geotextílií podľa STN EN ISO 12236
- odolnosť proti prepichnutiu ochranných odevov podľa STN EN 863
- skúška dynamickým prerazením (skúška padajúcim kužeľom) geosyntetiky
   podľa STN EN ISO 13433,
- pevnosť v prietlaku pomocou gule papiera tissue a výrobkov tissue podľa
   STN EN ISO 12625-9

5/ Fyziologické a funkčné vlastnosti:
- tepelná odolnosť a odolnosť proti vodným parám textílií podľa STN EN 11092
- priepustnosť vzduchu textílií podľa STN EN ISO 9237
- odolnosť proti prenikaniu vody textílií podľa STN EN 20811
- odolnosť proti povrchovému zmáčaniu - spray test textílií podľa STN EN
   ISO 4920
- nasiakavosť vody plošných textílií podľa STN 80 0828, STN 80 0831,
   netkaných textílií podľa STN EN ISO 9073-6, netkané obväzové materiály
   podľa STN EN 1644-1, STN 80 4103, papiera tissue a výrobkov tissue podľa
   STN EN ISO 12625-8, papiera a hygienických papierov podľa STN DIN 54 540,
   papiera a lepenky podľa STN EN ISO 535
- teplotná odolnosť výrobkov z plastov podľa IPS 31583814/87/64
- zmäkčovací účinok a vôna textílií podľa IPS 31583814/94/68

6/ Elektrostatické vlastnosti:
- povrchový elektrický odpor podľa STN EN 1149-1
- vnútorný elektrický odpor podľa STN EN 1149-2

7/ Vzhľadové vlastnosti:
- krčivosť plošných textílií podľa STN EN 22313, STN 80 0871
- žmolkovanie, rozvláknenie plošných textílií podľa STN EN ISO 12947-4,
   STN 80 0838, STN EN ISO 12945-2
- oder odevných textílií podľa STN EN ISO 12947-1,2, nábytkových textílií
   STN EN 14465, ochranných rukavíc podľa STN EN 388, ochranných odevov
   podľa STN EN 530, plošných textílií STN 80 0833
- zatŕhavosť podľa STN 80 0851
- opotrebenie textilných podlahových krytín podľa STN EN 985, podlahových
   textílií podľa STN 80 4407
- chyby, zmena vzhľadu textilných nití podľa STN 80 0026, šijacích nití podľa
   STN 80 2151/Z3, tkanín podľa STN 80 0025, STN ISO 8498, plošných textílií
   po praní STN 80 0832, pletených kusových výrobkov podľa STN 80 0864,
   pletenín podľa STN 80 5014, konfekčných výrobkov podľa STN 80 7016,
   pletenej bielizne podľa STN 80 5006, pletenín a pletených výrobkov podľa
   STN 80 5003


8/ Úžitkové vlastnosti:
- skúšanie a hodnotenie textilných materiálov a odevných výrobkov podľa 
   európskej a národnej legislatívy, súťažných podkladov a pod
: detského 
   oblečenia podľa STN EN 14682, odevy s vysokou viditeľnosťou podľa STN
   EN ISO 20471/A1, ochranných rukavíc podľa STN EN 420+A1, ochranných
   odevov podľa STN 83 2702, STN EN ISO 13688, ochranných odevov proti
   dažďu STN EN 343+A1, AC, odevov s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne
   použitie podľa STN EN 1150

Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS.

Propagačný materiál Laboratória textilného si môžete pozrieť vo formáte jpg.

                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Balogová, vedúca laboratória textilného a hodnotenia horľavosti
Tel.:        041-56 21 304
E-mail:   balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Laboratórium textilné
  • Prístroj na stanovenie oderu a žmolkovania textílií Martindale
  • Prístroj na stanovenie priepustnosti vody
  • Deatail na prepustenú kvapku vody
  • Prístroj na stanovenie priepustnosti vzduchu
  • Teraohmmeter TO-3 s textilnou elektródou na meranie elektrického odporu
  • Meracie zariadenie na skúšanie fyzikálno-mechanických vlastností textílií a papiera Testometric M350-10CT