VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Laboratórium textilné

LABORATÓRIUM TEXTILNÉ

PREDMET ČINNOSTI:

- plošné textílie: tkaniny, pleteniny, netkané textílie, povrstvené textílie, geotextílie,
  nábytkové textílie, obväzové textílie
- dĺžkové textílie: vlákna, nite, priadze, káble
- podlahové krytiny
- odevné výrobky
- papier, papier tissue

SKÚŠOBNÉ METÓDY:

1/ Štandardné fyzikálne:
   
    - konštrukčné parametre: väzba podľa STN ISO 2572, dostava podľa STN EN
      1049-2, počet riadkov a stĺpikov podľa STN EN 14971, hustota stehov podľa STN
      80 0880
    - hrúbka plošných textílií podľa STN EN ISO 5084, netkaných textílií podľa STN EN
      ISO 9073-2, geosyntetiky podľa STN EN ISO 9863-1, papiera podľa STN EN ISO
      534, papiera tissue podľa STN EN ISO 12625-3, plastov podľa STN ISO 4593,
      fólií podľa STN EN 13592+A1
    - zmena hrúbky podlahových textílií podľa STN 80 4406, STN ISO 2094
    - mechanické vlastnosti: pevnosť, ťažnosť plošných textílií podľa STN EN ISO
      13934-1,2, pletenín podľa STN 80 0810, geotextílií podľa STN EN ISO 13438,
      STN EN 12226, STN EN 12447, geosyntetiky podľa STN EN ISO 10319,
      netkaných textílií podľa STN EN 29073-3, papiera podľa STN EN ISO 1924-2,
      tržné zaťaženie za sucha: papier tissue podľa STN EN ISO 12625-4, tržné
      zaťaženie za mokra:
papier tissue podľa STN EN ISO 12625-5, pevnosť
      v ďalšom trhaní:
plošné textílie podľa STN EN ISO 13937-2,3,4, netkané
      textílie podľa STN EN ISO 9073-4, povrstvené textílie podľa STN EN ISO 4674-1
     - mechaniké vlastnosti: pevnosť šva, spoja geosyntetiky podľa STN EN ISO
      10321, plošných textílií a odevných výrobkov podľa STN EN ISO 13935-1,2,
      posuvnosť nití vo šve podľa STN EN ISO13936-1,2
    - priepustnosť vzduchu podľa STN EN ISO 9237
    - priepustnosť vody podľa STN EN20811
    - nasiakavosť vody podľa STN 80 0828, STN EN ISO 9073-6
    - odolnosť voči priepustnosti vodných pár a prieniku tepla podľa STN EN 31092
    - krčivosť podľa STN EN 22313
    - meranie rozmerov a zmena rozmerov po praní podľa STN EN ISO 6330, STN
      EN ISO 3759, STN EN 5077, STN EN ISO 3758, po žehlení podľa STN 80 0823,
      po chemickom čistení podľa STN EN ISO 3175-2, zošikmenie podľa STN EN
      994
    - odolnosť voči pretláčaniu razníkom (CBR) podľa STN EN ISO 12236,
      prepichnutiu podľa STN EN 863, prerazeniu padajúcim kužeľom podľa STN EN
      ISO 13433, pretláčaniu guľôčkom podľa STN EN ISO 12625-9
    - mechanické vlastnosti dĺžkových textílií: pevnosť, ťažnosť podľa STN EN ISO
      2062, STN EN ISO 5079, pevnosť v slučke podľa STN 80 0207
    - geometrické veličny: zákrut podľa STN EN ISO 2061, slučkovitosť podľa STN
      80 0707, oblúčkovitosť podľa STN 80 0202, dĺžka podľa STN 80 0201
    - dĺžkova hmostnosť podľa STN EN ISO 2060, STN ISO 7211-5, STN 80 0522,
      STN EN ISO1973

2/ Štandardné vizuálne:

    - žmolkovanie podľa STN EN ISO 12947-4, STN 80 0838, STN EN ISO 12945-2
    - oder podľa STN EN ISO 12 947-1,2, STN EN 14465, STN 80 0833
    - povrchové zmáčanie - spray test podľa STN EN 24920
    - krčivosť podľa STN 80 0871
    - zatŕhavosť podľa STN 80 0851
    - opotrebenie podľa STN EN 985, STN 80 4407
    - chyby, zmena vzhľadu podľa STN 80 0025, STN ISO 8498, STN 80 0832,
      STN 80 0864, STN 80 5014, STN 80 7016, STN 80 5006, STN 80 5003, STN
      80 0026, STN 80 2151, STN 80 0704

3/ Štandardné gravimetrické:

    - hmotnosť plošných textílií podľa STN EN 12127, STN ISO 7211-6, STN EN
      ISO 12947-3, STN ISO 3801/Z2, STN EN ISO 2286-2, netkaných textílií podľa
      STN EN 29073-1, geosyntetiky podľa STN ISO 9864, pletených odevných
      výrobkov podľa STN 80 0863, papiera tissue podľa STN EN ISO 12625-6,
      papiera podľa STN EN ISO 536, podlahových textílií podľa STN EN 984, STN
      80 4402
    - nasiakavosť vody podľa STN 80 0831, STN EN ISO 9073-6, STN EN 1644-1,
      STN 80 4103, STN EN ISO 12625-8, STN DIN 54 540, STN EN 20535
    - stanovenie veľkosti pórov podľa STN EN ISO 12956
   
4/ Skúšanie textilných materiálov a odevných výrobkov zvlášť osobných
     ochranných  prostriedkov (OOP) podľa európskej a národnej legislatívy.


Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS.

Propagačný materiál Laboratória textilného si môžete pozrieť vo formáte jpg.

                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Balogová, vedúca laboratória textilného a hodnotenia horľavosti
Tel.:        041-56 21 304
Fax:        041-72 33 957
E-mail:   balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Laboratórium textilné
  • Prístroj na stanovenie oderu a žmolkovania textílií Martindale
  • Prístroj na stanovenie priepustnosti vody
  • Deatail na prepustenú kvapku vody
  • Prístroj na stanovenie priepustnosti vzduchu
  • Teraohmmeter TO-3 s textilnou elektródou na meranie elektrického odporu
  • Meracie zariadenie na skúšanie fyzikálno-mechanických vlastností textílií a papiera Testometric M350-10CT