VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

TECHAZIL

TECHAZIL 54 AG - Elektricky vodivé plnivo

TECHAZIL 54 AG-M *  TECHAZIL 54 AG-K

Elektricky vodivé plnivo TECHAZIL 54 AG je určené ako špeciálna zložka farieb, lepidiel, náterov, plastov, liatych podláh
a pod., u ktorých sa vyžaduje nízky elektrický odor a tieniace účinky proti elektromagnetickému žiareniu. Tvoria ho
mikročastice z inertného materiálu povrstveného ušľachtilým kovom nepravidelného alebo guľovitého tvaru.

Základné technické parametre:
techazil.jpg

Aplikácia:
Aplikáciou elektricky vodivého plniva TECHAZIL 54 AG do živičného základu sa dajú pripraviť napr.:

- elektricky vodivé farby s vynikajúcimi vlastnosťami, ako sú vysoká tieniaca účinnosť proti EMI, nízky elektrický odor,
  výborná priľnavosť na plastické materiály, vysoká krycia schopnosť, bezproblémová spracovateľnosť, reflexný, 
  estetický vzhľad upraveného povrchu a pod.;
- liate podlahy (napr. na epoxidovom alebo polyuretánovom základe) v priestoroch, kde sa vyžaduje
  neelektrizovateľnosť podlahy, resp. uzemniteľnosť;
- lepidlá s nízkym elektrickým odporom, ktoré sa dajú efektívne použiť pri vodivých lepených spojoch
  v elektrotechnickom priemysle;
- vodivé tmely s nízkym elektrickým odporom (napr. pružný tmel ELPUTT) v elektrotechnických výrobkoch efektívne 
  prispievajú k dosiahnutiu požadovanej úrovne elektromagnetickej kompatibility;
- tieniace náterové povrchové hmoty na povrchovú úpravu interiérových stien. Zaručujú tienenie vysokofrekvenčného 
  elektromagnetického žiarenia pre ochranu priestorov s citlivou technikou.

Elektricky vodivé plnivo TECHAZIL 54 AG má atest Ústavu preventívnej a klinickej medicíny Bratislava o toxickej nezávadnosti a podľa rozhodnutia MZ SR spĺňa podmienky určené predpismi na ochranu zdravia.

Hlavné prednosti:
Medzi hlavné prednosti elektricky vodivého plniva TECHAZIL 54 AG v porovnaní s korpuskulárnym plnivom z ušľachtilého kovu patria:
-  zvýšená reflexná a tieniaca účinnosť
-  nízka merná hmotnosť a stým súvisiaca nižšia efektívna hmotnosť aplikovaných plnených materiálov
-  nízka sedimantačná rýchlosť v tekutom základe
-  dobrá spracovateľnosť

Balenie:
V 1 kg resp. 5 kg zdvojených zatavených PE vreciach.

Propagačný materiál o elektricky vodivom plnive TECHAZIL 54 AG si môžete pozrieť vo formáte jpg.
                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila BALOGOVÁ, vedúca tímu výskumu a vývoja
Tel.:        041-76 45 519
Fax:        041-72 33 957
E-mail:   balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku