VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Skúšanie a certifikácia v systéme OEKO TEX

Skúšanie a certifikácia v systéme OEKO-TEX®

5-oeko-tex-sk.jpg
Propagačný materiál Skúšania a certifikácie v systéme ÖKO-TEX® si môžete pozrieť vo formáte .jpg.

gratulacia1.jpg

Odovzdávanie prvého OEKO-TEX® certifikátu vydaného VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina ako asociovaným členom medzinárodného združenia OEKO-TEX®: vľavo Ing. Jozef Šesták, CSc., riaditeľ VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, vpravo Ing. Jozef Kochan, riaditeľ Chemosvit-Fibrochem a.s. Svit.

obr-2.jpg

Odovzdávanie prvého OEKO-TEX® certifikátu vydaného VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina ako asociovaným členom medzinárodného združenia OEKO-TEX®: vľavo Ing. Dana Rástočná Illová, technická riaditeľka VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, vpravo Ing. Jarmila Balogová, riaditeľka výroby a predaja pleteného tovaru a kontroly kvality v Chemosvit-Fibrochem a.s. Svit.

obr-3.jpg

Spoločná fotografia so zástupcami Chemosvit-Fibrochem a.s. Svit, zľava: Ing. Zimány, Ing. Rástočná Illová, Ing. Balogová, Ing. Kochan, Ing. Šesták, CSc.
                                                                                                                                                      
Kontaktná osoba:
Ing. Dana Rástočná Illová
, PhD., technický riaditeľ
Tel.:        041-72 33 807
Fax:        041-72 33 957
E-mail:    rastocna-illova@vutch.sk

Vytlačiť stránku