VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Odborný seminár "Certifikácia textilných a odevných výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti"

VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. v Žiline usporiada bezplatný odborný seminár „Certifikácia textilných a odevných
výrobkov a jej aktuálnosť v súčasnosti“, ktorý sa uskutoční dňa 14. 4. 2011 v Žiline.

Seminár je určený odbornej a laickej verejnosti z obchodnej sféry (distribútori a predajcovia), výrobnej sféry (textil
a odevy), štátnej sféry (orgány kontroly, legislatíva a riadenie), občianskej sféry (spotrebiteľské združenia, spotrebitelia).

Seminár organizujeme aj s cieľom prezentácie pozitív a negatív na slovenskom trhu s textilom a odevmi. Zámerom
je prispieť k vytvoreniu korektnej technicko-obchodnej spolupráce medzi mienkotvornými stranami.

Priloženou pozvánkou programu odborného seminára pozývame všetkých záujemcov k účasti na tejto odbornej akcii.
Pozvánku s programom odborného seminára a návratku si môžete otvoriť kliknutím na obrázok:

pozvanka-titulka.jpg

V prípade Vášho záujmu o účasť na odbornom seminári, Vás prosíme o vyplnenie zaväznej prihlášky a jej zaslanie poštou, faxom alebo e-mailom najneskôr do 8. 4. 2011 na adresu organizátora:

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Rybníky 954, P. O. BOX B-78
011 68 Žilina
Fax: 041-7233957
E-mail: chemitex@nextra.sk, cizmarova@vutch.sk

Vytlačiť stránku