VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

2011 Obchodná verejná súťaž

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Rybníky 954, 011 68 Žilina
v súlade
s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, §281 až §288
vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž


v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 2:  Energetika
Opatrenie 2.1.: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetikeSchéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)
Kód výzvy: KaHR-21DM-1001


 
OBNOVA AB
VÚTCH-CHEMITEX,  Žilina

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže si môžete pozrieť a stiahnuť kliknutím na tento riadok.

 

 

Vytlačiť stránku