VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Notifikovaná osoba č.1296


Notifikovaná osoba č. 1296


VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina je Notifikovaným orgánom č.1296.

Notifikáciu si môžete pozrieť kliknutím na nasedovný link:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F50172.

Propagačný materiál Notifikovanej osoby č.1296 si môžete pozrieť vo formáte jpg.

                                                            __                                                                                      
Kontaktná osoba:
Ing. Dana Rástočná Illová
, PhD., riaditeľka spločnosti
Tel.:        041-72 33 807
E-mail:   rastocna-illova@vutch.sk

rozhodnotie-o-autorizacii.jpg
Rozhodnutie o autorizácii VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.,
SKTC-119, NO 1296

Vytlačiť stránku