VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Medzinárodný audit v systéme OEKO-TEX pre textilnú humánnu ekológiu

zahlavie-oekotex.jpg

Medzinárodný audit  v systéme OEKO-TEX® pre textilnú humánnu ekológiu


Dňa 28.6.2017 bol vykonaný v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. medzinárodný audit v certifikačnom systéme podľa normy OEKO-TEX® Standard 100 pre textilnú humánnu  ekológiu. Audit vykonali generálny sekretár medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX® pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie  p. Georg Dieners a zástupkyňa OETI Viedeň p. Helene Melnitzky.

V rámci auditu bola preverená vlastná technická dokumentácia týkajúca sa vykonanej certifikácie v 10 firmách v rámci SR a ČR podľa medzinárodnej normy OEKO-TEX® Standard 100 v rozsahu od prípravy plánu skúšok, vypracovania cenovej kalkulácie, výkonu skúšok v akreditovaných skúšobných laboratóriách až po vydanie OEKO-TEX® certifikátov a vykonanie následných auditov u klientov. V rámci auditu bola vykonaná aj prehliadka akreditovaných skúšobných laboratórií vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., v rámci ktorej bolo odprezentované technické, prístrojové vybavenie laboratórií a ich personálne zabezpečenie na požadovanej odbornej úrovni.

Na záver auditu boli prerokované možnosti rozšírenia služieb skúšobných laboratórií vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v oblasti výkonu skúšok a certifikácie aj podľa medzinárodnej  normy LEATHER Standard by OEKO-TEX® pre sortiment obuvi a výrobkov z kože. Ide o nový systém certifikácie zavedený Asociáciou OEKO-TEX® s účinnosťou od 1.1.2017, do ktorého budú ostatní členovia združenia zapojení postupne v priebehu r.2017 - 2018 po preukázaní zvládnutia odbornej, vecnej a technickej pripravenosti pre vykonanie širokého rozsahu skúšok pre kožu a kožené výrobky.

Výsledkom medzinárodného auditu vykonaného v súlade s požiadavkami normy OEKO-TEX® Standard 100 bolo potvrdenie pozície VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline ako asociovaného člena medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX® pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie na území Slovenskej republiky a vo vybraných prípadoch aj v Českej republike.

1-9.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória analytiky a životného prostredia vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., zľava: Ing. Janošková,
Dr. Dieners, Dr. Melnitzky, Mgr. Remeková.

2-8.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória analytiky a životného prostredia vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.,
zľava: Ing. Rástočná Illová, PhD., Dr. Melnitzky, Dr. Dieners.

3-8.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória textilného vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., zľava: Dr. Dieners, Dr. Melnitzky, Ing. Balogová, Ing. Rástočná Illová, PhD., p. Sedliačková pri výkone preverovaných skúšok.

4-8.jpg

Prehliadka akreditovaného skúšobného laboratória textilného vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.,
zľava: Dr. Melnitzky, Dr. Dieners, Ing. Rástočná Illová, PhD.

 

 

 

 

 

 

Vytlačiť stránku