VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Laboratórium koloristiky

LABORATÓRIUM KOLORISTIKY

PREDMET ČINNOSTI:

- vlákna, textil a výrobky z neho vyrobené
- odevné doplnky
- náterové látky, farby, laky, gumy, plasty, usne, kožušiny
- pracie a čistiace prostriedky
- papier, lepenka, papier tissue

SKÚŠOBNÉ METÓDY:

1/  Skúšanie a hodnotenie všetkých druhov stálofarebností:
     - vo vode podľa normy EN ISO 105-E01   
     - v pote podľa normy EN ISO 105-E04
     - v praní podľa normy EN ISO 105-C06
     - v chemickom čistení podľa normy EN ISO 105-D01
     - pri oteroch podľa normy EN ISO 105-X12
     - pri žehlení podľa normy EN ISO 105-X11
     - na svetle podľa normy EN ISO 105-B02
     - v kyselinách a alkáliách podľa normy EN ISO 105-E05 a EN ISO 105-E06
     - pri bielení chlórnanom podľa normy EN 20 105-N01
     - pri bielení peroxidom vodíka podľa normy EN ISO 105-N02
     - pri trení s organickými rozpúšťadlami podľa normy EN ISO 105-D02
     - v morskej vode podľa normy EN ISO 105-E02
     - v chlórovanej vode podľa normy EN ISO 105-E03
     - pri šampónovaní podľa normy EN ISO 105-STN 80 0168
       a ďalšie.

2/  Prístrojové hodnotenie stálofarebností na prístroji ULTRASCAN XE 
     - podľa noriem EN ISO 105-A04 a EN ISO 105-A05.

3/  Hodnotenie odolnosti farieb, náterov, tesnení, plastov, textílií
      voči poveternostným podmienkam a slnečnému žiareniu:
   
  - modelovanie procesu starnutia na prístroji XENOTEST pri rôznych
        podmienkach: teplota, intenzita žiarenia podľa noriem EN ISO 16 474-1, 2,
        EN ISO 4892-1, 2.

4/  Koloristické hodnotenie na prístroji ULTRASCAN XE:
     - meranie farby (súradnice L, a, b), farebných diferencií (delta E)
        v rôznych farebných systémoch, hodnotenie kvality farieb, vyfarbenia textílií
        a postupov farbenia podľa normy EN ISO 105-J01 a EN ISO 105-J03
     - prístrojové stanovenie belosti podľa normy EN ISO 105-J02
     - prístrojové stanovenie belosti a opacity podľa normy EN ISO 12 625-7, 15, 16

5/  Skúšanie textílií a doplnkových materiálov (gombíky, zipsy) v rámci medzinárodnej certifikácie podľa normy ÖKO-TEX Standard 100.

6/  Skúšanie textilných materiálov a výrobkov vrátane osobných ochranných prostriedkov podľa platnej európskej a národnej legislatívy.

Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS.

Propagačný materiál Laboratória koloristiky si môžete pozrieť vo formáte jpg.
                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ
, vedúca laboratória koloristiky
Tel.:        041-72 34 948
E-mail:   hustavova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Trichromatické súradnice
  • Ultrascan XE - zariadenie na meranie farby a stanovenie belosti
  • Crockmeter - zariadenie na vykonávanie skúšok pre hodnotenie stálofarebností v otere
  •  Xenotest Alpha - zariadenie na vykonávanie skúšok pre hodnotenie stálofarebností na svetle
  • Fixotest - zariadenie na vykonanie skúšok pre hodnotenie stálofarebností pri žehlení