VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Laboratórium hodnotenia horľavosti

LABORATÓRIUM HODNOTENIA HORĽAVOSTI

PREDMET ČINNOSTI:

- odevné textílie
- priemyselné a technické textílie
- podlahové textílie
- bytové a čalúnnické textílie
- materiály používané v interiéri motorových vozidiel
- ochranné odevy
- detská nočná bielizeň
- záclony a závesy
- hračky

SKÚŠOBNÉ METÓDY:

1/ Štandardné metódy:
    - hodnotenie zápalnosti tlejúcou cigaretou podľa STN EN 1021-1,
       STN EN ISO 12952-1 
    - hodnotenie horľavosti plameňom zápalky podľa STN EN ISO 1021-2,
       STN EN ISO 12952-2, 3, 4
    - stanovenie účinkov malého zápalného zdroja pomocou žeravej matice
       podľa STN 80 4414.

2/ Hodnotenie horizontálnej horľavosti:
    - stanovenie rýchlosti šírenia plameňa v horizontálnom smere podľa
      STN ISO 3795.

3/ Hodnotenie vertikálnej horľavosti:
    - stanovenie rýchlosti šírenia plameňa vo vertikálnom smere podľa
      STN EN ISO 6941, STN EN 1624, STN EN 1102, STN EN 1103, STN EN 71-2
    - zisťovanie ľahkosti zapálenia podľa STN EN ISO 6940, STN EN 1625,
      STN EN 1101
    - stanovenie vlastností pri ohraničenom šírení plameňa podľa
       STN EN ISO 15025.

Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č.S-068 vydaným SNAS.

Propagačný materiál Laboratória hodnotenia horľavosti si môžete pozrieť
vo formáte jpg.

                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Balogová, vedúca laboratória textilného a hodnotenia horľavosti
Tel.:        041-56 21 304
E-mail:    balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Laboratórium horľavosti
  • Shirley flammability tester M233B - prístroj na meranie vertikálnej horľavosti
  • Vertikálna horľavosť bavlnenej tkaniny
  • Spaľovacia komora SDL M 233 F - prístroj na meranie horizontálnej horlavosti
  • Horizontálna horľavosť textílie
  • Hodnotenie horľavosti textílie plameňom zápalky