VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Laboratórium antimikrobiálnej aktivity

LABORATÓRIUM ANTIMIKROBIÁLNEJ AKTIVITY

PREDMET ČINNOSTI:    

- textilné materiály, vlákna a výrobky z nich vyrobené
- papier
- práškové materiály a granuláty
- tuhé látky
- výrobky kožiarskeho priemyslu

SKÚŠOBNÉ METÓDY AKREDITOVANÉ:

1/ Stanovenie antibakteriálnej účinnosti:

Skúšobná metóda AATCC 100
: Hodnotenie antibakteriálnych úprav textilných
materiálov.
Testovací mikroorganizmus:   Klebsiella pneumoniae
                                                  Staphylococcus aureus

                                                  (možno použiť aj ďalšie vhodné kmene podľa
                                                   predpokladaného použitia skúšobnej vzorky)
Dĺžka trvania skúšky:              5 - 10 pracovných dní

ASTM E 2149: Štandardná skúšobná metóda na zisťovanie antimikrobiálnej
aktivity imobilizovaných antimikrobiálnych prostriedkov v dynamických
kontaktných podmienkach.
Testovací mikroorganizmus:   Escherichia coli
Dĺžka trvania skúšky:               3 - 6 pracovných dní

Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č. S-068 vydaným SNAS.

SKÚŠOBNÉ METÓDY NEAKREDITOVANÉ:

1/ Stanovenie antibakteriálnej účinnosti:

AATCC 147: Hodnotenie antibakteriálnej aktivity textilných materiálov:
Inokulácia v paralelných pruhoch.
Testovací mikroorganizmus:   Klebsiella pneumoniae
                                                  Staphylococcus aureus
                                                  Micrococcus lylae
Dĺžka trvania skúšky:              3 pracovné dni

STN EN ISO 20645: Plošné textílie. Zisťovanie antibakteriálnej aktivity.
Difúzna skúška na agarovej vrtsve.
Testovací mikroorganizmus:   Klebsiella pneumoniae
                                                   Staphylococcus aureus
                                                   Escherichia coli

Dĺžka trvania skúšky:               3 pracovné dni

2/ Stanovenie antifungálnej účinnosti:

AATCC 30: Hodnotenie protiplesňovej aktivity textilných materiálov:
Odolnosť textilných materiálov proti plesni a hnilobe.
Testovací mikroorganizmus:   Aspergillus niger
Dĺžka trvania skúšky:               21 - 28 dní

STN 79 3880: Skúšanie antimikróbnych vlastností materiálov a výrobkov
kožiarskeho priemyslu. Fungicídne a antibakteriálne vlastnosti.
Testovací mikroorganizmus:   Aspergillus niger
                                                  Trichoderma viride

Dĺžka trvania skúšky:               28 dní

Propagačný materiál laboratória antimikrobiálnej aktivity si môžete pozrieť
a stiahnuť vo formáte jpg.
                                                                                                                                                      

Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila BALOGOVÁ ,
vedúca laboratória antimikrobiálnej aktivity
Tel.:        041-56 21 304
E-mail:   balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Escherichia coli
  • Antimikrobiálne neupravená vzorka textílie
  • Antimikrobiálne upravená vzorka textílie
  • Sterilizátor
  • Mikrobiologické laboratórium
  • UV-VIS spektrofotometer
  • Stericel
  • Počítadlo kolónií
  • Parný sterilizátor