VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Laboratórium antimikrobiálnej aktivity

LABORATÓRIUM ANTIMIKROBIÁLNEJ AKTIVITY

PREDMET ČINNOSTI:    

- plošné textílie, vlákna, priadze a výrobky z nich vyrobené
- papier
- práškové materiály a granuláty
- tuhé látky

SKÚŠOBNÉ METÓDY AKREDITOVANÉ:

1/ Stanovenie antibakteriálnej účinnosti:

Skúšobná metóda AATCC TM 100
: Hodnotenie antibakteriálnych úprav textilných materiálov.
Testovací mikroorganizmus:               Klebsiella pneumoniae
                                                           Staphylococcus aureus

Dĺžka trvania skúšky:                          5 - 10 pracovných dní

ASTM E 2149-13a:                             Štandardná skúšobná metóda na zisťovanie antimikrobiálnej
                                                            aktivity imobilizovaných antimikrobiálnych prostriedkov

                                                            v dynamických kontaktných podmienkach.
Testovací mikroorganizmus:                Escherichia coli
Dĺžka trvania skúšky:                           3 - 6 pracovných dní

Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č. S-068 vydaným SNAS.

SKÚŠOBNÉ METÓDY NEAKREDITOVANÉ:

1/ Stanovenie antibakteriálnej účinnosti:

AATCC 147:                                         Hodnotenie antibakteriálnej aktivity textilných materiálov:
                                                              Inokulácia v paralelných pruhoch.

Testovací mikroorganizmus:                  Klebsiella pneumoniae
                                                              Staphylococcus aureus
Dĺžka trvania skúšky:                             5 pracovných dní

 

Propagačný materiál laboratória antimikrobiálnej aktivity si môžete pozrieť a stiahnuť vo formáte jpg.
                                                                                                                                                      

Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila BALOGOVÁ ,
vedúca laboratória antimikrobiálnej aktivity
Tel.:        041-56 21 304
E-mail:   balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Escherichia coli
  • Antimikrobiálne neupravená vzorka textílie
  • Antimikrobiálne upravená vzorka textílie
  • Sterilizátor
  • Mikrobiologické laboratórium
  • UV-VIS spektrofotometer
  • Stericel
  • Počítadlo kolónií
  • Parný sterilizátor