VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Laboratórium analytiky a životného prostredia

LABORATÓRIUM ANALYTIKY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

PREDMET ČINNOSTI:

- vlákna, textil a výrobky z neho vyrobené
- textilné hračky
- pracie a čistiace prostriedky
- koža, plasty a výrobky z nich vyrobené
- papier, lepenka, papier tissue
- hygienické potreby, detské jednorázové plienky

SKÚŠOBNÉ METÓDY AKREDITOVANÉ:

1/ Humánnoekologické vlastnosti:
    - stanovenie formaldehydu podľa EN ISO 14184 a EN ISO 17226
    - stanovenie pesticídov podľa STN 80 0055
    - stanovenie arylamínov podľa EN 14362-1,2 a ISO/TS 17234
    - stanovenie chlórovaných fenolov a ortofenylfenolu podľa STN 80 0055
      a EN ISO 17070
    - stanovenie ftalátov podľa EN ISO 14 389
    - stanovenie pH podľa EN ISO 3071 a EN ISO 4045
    - stanovenie ťažkých kovov podľa STN 80 0055, EN 71-3, STN 79 0055, EN 1811,
      EN ISO 15 586, ISO 8288, ISO 11083

2/ Skúšanie textílií a doplnkových materiálov (gombíky, zipsy) v rámci
     medzinárodnej certifikácie podľa normy ÖKO-TEX Standard 100.

3/ Skúšanie textilných materiálov a výrobkov vrátane osobných ochranných
     prostriedkov podľa platnej európskej a národnej legislatívy.

4/ Analýza pracích, čistiacich a kozmetických prostriedkov:
    - stanovenie pH podľa EN 1262
    - stanovenie obsahu nerozpustených látok podľa EN 872
    - stanovenie obsahu vody podľa ISO 4318
    - stanovenie aniónových povrchovo aktívnych látok podľa ISO 2271, EN ISO 2870
    - stanovenie katiónových povrchovo aktívnych látok podľa EN ISO 2871
    - stanovenie neiónových povrchovo aktívnych látok podľa ISO 2268
    - stanovenie oxidu fosforečného podľa ISO 4313
    - stanovenie látok rozpustných v etanole podľa STN 68 1141
    - dôkaz prítomnosti optických zjasňovacích prostriedkov podľa STN 68 1101-46
   
5/ Analýza papiera, lepenky, papiera tissue
    - stanovenie formaldehydu podľa EN 1541
    - stanovienie chlórovaných fenolov a ortofenylfenolu podľa EN 12673
    - stanovenie ftalátov podľa ISO 18856
    - stanovenie primárnych aromatických amínov podľa STN 62 1156
    - stanovenie ťažkých kovov podľa EN ISO 15 586, EN 12 498, EN 12 497

6/ Chemický rozbor odpadových vôd
    - základný chemický rozbor: pH
    - špeciálna anorganická analýza: stanovenie kovov

Všetky skúšobné metódy sú akreditované osvedčením č. S-068 vydaným SNAS.

SKÚŠOBNÉ METÓDY NEAKREDITOVANÉ:

1/ Chemický rozbor odpadových vôd:
    - základný chemický rozbor: extrahovateľné a ropné látky, fenoly, aniónové
       tenzidy, chemická spotreba kyslíka, biochemická spotreba kyslíka, 
       rozpustené a nerozpustené látky
    - stanovenie katiónov: vápnik, horčík, tvrdosť vody
    - špeciálna organická analýza: stanovenie fenolov, ftalátov, arylamínov
    - stanovenie sušiny, obsahu vody

Propagačný materiál Laboratória analytiky a životného prostredia si môžete pozrieť
vo formáte jpg.

                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Mária HÚŠŤAVOVÁ
, vedúca laboratória analytiky a životného prostredia
Tel.:        041-72 34 948
E-mail:   hustavova@vutch.sk

Vytlačiť stránku
  • Meranie na atómovom absorbčnom spektrofotometri
  • Atómový absorbčný spektrofotometer
  • Ortuťový analyzátor
  • Plynový chromatograf
  • Monitor UV VIS
  • UV VIS
  • Rotačná vákuová odparka
  • Plynový chromatograf AGILENT 7890