VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Informácia o zasadnutí generálnych riaditeľov Asociácie OEKO-TEX® v Portugalsku

index.jpg

Informácia o zasadnutí generálnych riaditeľov Asociácie OEKO-TEX® v Portugalsku.


V dňoch 9.-10.11.2017 sa v Lisabone v Portugalsku uskutočnil ďalší výročný míting generálnych riaditeľov 19 európskych výskumných ústavov a firiem (1 zástupca z Japonska), členov medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX®. Za VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. sa zúčastnil Ing.Jozef Šesták, CSc., konateľ a riaditeľ spoločnosti.

Predmetom rokovania bolo zhodnotenie činnosti a výsledkov jednotlivých členov asociácie v období júl 2016 - jún 2017 pri vykonávaní skúšania a certifikácie textilu a odevov podľa zásad textilnej humánnej ekológie. Dôraz bol kladený aj na rozvoj aplikácie novej normy Leather Standard by OEKO-TEX® a ďalších produktov v oblasti systémovej certifkácie.

Úspechom je podpísanie kooperačnej zmluvy zo strany VÚTCH-CHEMITEX, spol.s r.o. na vykonávanie skúšok a certifkácie výrobkov z kože a obuvi na území Slovenskej republiky. Vysoko boli hodnotené aj dosiahnuté odborné výsledky nášho ústavu v oblasti analýz podľa vybraných parametrov (medzilaboratórne porovnávacie skúšky) kde sme sa umiestnili medzi trojicou najúspešnejších členov asociácie.

Žilina,13.11.2017
Spracoval: Ing.Jozef Šesták,CSc.

Vytlačiť stránku