VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Informácia o uskutočnenom odbornom seminári k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX®


Informácia o uskutočnenom odbornom seminári k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX®

obrazok2.jpg

Názov aktivity:          Odborný seminár k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX®
Organizátor:              VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina
Miesto konania:        zasadacia miestnosť COOP Jednota s. d., Žilina
Dátum konania:         26.4.2017

Spoločnosť  VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina, člen Medzinárodnej asociácie pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie OEKO-TEX®, usporiadala dňa 26.4.2017 v Žiline odborný seminár k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX®.

Seminár bol určený pre technických, marketingových a obchodných pracovníkov podnikateľských subjektov (výroba, distribúcia, obchod), ktorí pracujú v oblasti kvality, enviromentu resp. medzinárodného obchodu (kontrakty, dodávky pri importe a exporte výrobkov resp. splnení požiadaviek odberateľov) v textilnom, odevnom a kožiarskom priemysle.

V rámci seminára  odzneli odborné prednášky na tému:
1. Aktivity medzinárodného združenia OEKO-TEX® vo svete a v rámci SR - ČR
    Prednášajúci: Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ a riaditeľ spoločnosti
2. Aktuálne zmeny v norme STANDARD 100 OEKO-TEX® pre certifikáciu textilu   a odevov
    Prednášajúca: Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., technická riaditeľka
                            zástupca pre OEKO-TEXÒ STANDARD 100
3. Informácia o norme LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®
    Prednášajúca: Ing. Mária Húšťavová, vedúca laboratória analytiky a ŽP
                            zástupca pre LEATHER by OEKO-TEXÒ

Od roku 1992 existuje globálny štandard, norma STANDARD 100 OEKO-TEX®, nezávislá značka kvality a bezpečnosti pre textilné suroviny, poloprodukty (priadze, vlákna) a finálne textilné produkty pre všetky stupne výrobného procesu a prídavné materiály používané vo výrobnom procese. Tento globálny certifikačný systém, určený pre výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov, poskytuje v celom svete certifikované výrobky podľa stanovených limitov obsahu potenciálne nebezpečných chemických látok určených normou STANDARD 100 OEKO-TEX®. Podľa originálneho systému OEKO-TEX® sa skúša a analyzuje viac ako 100 chemických látok najmä: pesticídy, karcinogénne farbivá a ťažké kovy a ďalšie nebezpečné látky. Certifikačný systém OEKO-TEX® bol v posledných rokoch rozšírený aj na certifikáciu výrobných systémov v rámci schémy STeP („trvale udržateľné textilná výroba"), schémy MADE IN GREEN (environmentálne a sociálne podmienky výroby), schéma ECO PASSPORT  (výrobková certifikácia s auditom na TPP). Progresívny rozvoj potvrdilo medzinárodné združenie OEKO-TEX® prípravou a vydaním novej normy LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® s účinnosťou od 1.1.2017 pre sortiment obuvi a výrobkov z kože.

oekotex-standard-100-nove-logo-skratene2.jpgoekotex-oekotex-leather-skratene.pngoekotex-step.jpg

oekotex-made-in-green.pngoekotex-eco-passport.pngoekotex-detox-to-zero.jpg

Seminára sa zúčastnilo 35 zástupcov firiem zo Slovenskej republiky a Českej republiky.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili seminára za ich účasť a veríme, že poskytnuté informácie boli pre Vás prínosom.

1-8.jpg

Odborní garanti seminára (zľava): Ing. Jozef Šesták, CSc., Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., Ing. Mária Húšťavová.

2-7.jpg

3-7.jpg

4-7.jpg

5-6.jpg

6-5.jpg

7-3.jpg

V Žiline dňa 11.5.2017
Spracovala: Ing. Balogová

Vytlačiť stránku