VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Informácia o GINETEXe

ginetex.jpg

INFORMÁCIA O MEDZINÁRODNOM ZDRUŽENÍ GINETEX

GINETEX (www.ginetex.net) – Groupement International d´Etiquetage pour l´Entretien des Textiles – je Medzinárodná asociácia pre označovanie textilu symbolmi údržby. Symboly údržby sú chránené na medzinárodnej úrovni ako ochranná známka od ich vytvorenia v roku 1958. Majiteľom medzinárodných ochranných známok  č. 492423, 849319 a 849320 pre označovanie symbolov údržby textílií je Medzinárodná organizácia GINETEX, ktorá systém označovania vytvorila a ďalej rozvíja.

Národné výbory GINETEX môžu na základe zmluvy s asociáciou GINETEX poskytovať obchodným spoločnostiam v príslušných krajinách právo používať ochranné známky pre symboly údržby na základe sublicencií. GINETEX poskytuje licenčné právo používania svojich ochranných známok – symbolov údržby – výhradne prostredníctvom národných výborov v jednotlivých krajinách a neposkytuje tieto práva priamo jednotlivým užívateľom.
Za právo používať symboly údržby sa platí formou členských príspevkov za každý štát, ktorý založí svoju národnú organizáciu, resp. národný výbor.

V súčasnosti je Asociácia GINETEX zložená z členov, ktoré tvoria národné výbory z nasledovných krajín: Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Taliansko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Tunisko.

 

Vytlačiť stránku