VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Ďalší tohtoročný úspech zamestnancov VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Ďalší tohtoročný úspech zamestnancov VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Na slávnostnom galavečere dňa 9. novembra 2017, organizovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu, bola okrem iných, ocenená cenou ministerky školstva RNDr. Martiny Lubyovej, PhD. pre r.2017 aj naša kolegyňa: Ing.Ľudmila Balogová. Cenu z rúk ministerky školstva prevzala v kategórii: Osobnosť vedy a techniky.

img-20171110-wa0001.jpg

1-10.jpg

Ing. Ľudmila Balogová pracuje vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. od r. 2002, v súčasnosti na pracovnej pozícii vedúcej tímu výskum a vývoja a vedúcej textilného laboratória a laboratória hodnotenia horľavosti. V posledných 15 rokoch pracovala ako zodpovedný riešiteľ resp. spoluriešiteľ na viacerých výskumných projektoch v oblasti technických textílií (geotextílie, špeciálne textílie pre OOP, multifunkčné textílie s aplikáciou nanotechnológií) a inteligentných textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka.

Podstatná časť výsledkov výskumu, na ktorom sa podieľala je chránená patentovými prihláškami a prihláškami úžitkových vzorov. Výsledky sú publikované vo viacerých prednáškach a článkoch na medzinárodných a národných konferenciách, odborných seminároch resp. v odborných časopisoch.

Ocenená Ing. Ľudmila Balogová je známa svojou poctivou výskumnou prácou s vysokým invenčným potenciálom aj v podnikateľskom sektore v mnohých textilných a odevných firmách s ktorými spolupracuje.

Gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa dobrých nápadov a výsledkov aj v budúcich rokoch tvorčej činnosti.

Žilina, 13.11.2017
Spracoval: Ing. Jozef Šesták, CSc.

 

Vytlačiť stránku