VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Členstvo VÚTCH v GINETEXe

ginetex.jpg

ČLENSTVO VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. V ZDRUŽENÍ GINETEX

Na valnom zhromaždení asociácie GINETEX v Kodani v dňoch 29.-30.októbra 2015 bola schválená licenčná zmluva na poskytovanie práva na ochranné známky symbolov údržby textílií, medzi Asociáciou GINETEX a spoločnosťou VÚTCH-CHEMITEX s r.o., ktorá bola zároveň schválená ako národný výbor za Slovenskú republiku.

Definitívna licenčná zmluva, s platnosťou na dobu neurčitú, nadväzuje na členstvo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v pozícii pozorovateľa v združení GINETEX v období r.2013-2015.  Podpísaním licenčnej zmluvy, asociácia GINETEX poskytla VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. výhradný mandát na udeľovanie používania ochrannej známky č. 849319 právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území Slovenskej republiky. V súlade s vnútornými predpismi GINETEX-u, za člena je uznaný len jeden výbor, resp. organizácia za každú krajinu.

Na základe podpísanej licenčnej zmluvy so združením GINETEX boli spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX udelené práva používania ochrannej známky – symbolov údržby na národnej úrovni a právo udeľovať oprávnenie používania symbolov údržby výrobcom, distribútorom a predajcom textilných a odevných výrobkov. Zároveň je spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX povinná zúčastňovať sa valných zhromaždení GINETEX, zasadnutí správnej rady GINETEX a zasadnutí poradného výboru GINETEX a presadzovať rozhodnutia GINETEX-u v rámci SR.

VÚTCH-CHEMITEX  udelí výrobcom, distribútorom a predajcom oprávnenie legálne používať symboly údržby na základe uzavretia sublicenčnej zmluvy so združením GINETEX. Prihlášku si stiahnete tu, po vyplnení prihlášku zašlite na adresu VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Rybníky 954, 011 68 Žilina. Všetky ďalšie náležitosti budú zabezpečené zo strany poskytovateľa sublicencie.

Upozorňujeme na zásadnú zmenu:
Uzavretie sublicenčnej zmluvy Vás oprávňuje legálne používať symboly údržby na textilných a odevných výrobkoch nielen na území Slovenskej republiky, ale aj pri exporte Vašich výrobkov do krajín signatárov združenia GINETEX (16 krajín v rámci EÚ).


Kontaktné osoby:

Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ spoločnosti
Tel.:          041-50 01 754
E-mail:     jozef.sestak@vutch.sk   

Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., riaditeľka spoločnosti
Tel.:          041-72 33 807
E-mail:     rastocna-illova@vutch.sk
 

 

 

Vytlačiť stránku