VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

Certifikačný orgán

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV)

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (COCV) je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065 vykonávať certifikáciu vlákien, priadzí, metrových a kusových výrobkov textilného, odevného a galantérneho priemyslu, vrátane osobných ochranných prostriedkov, ochranných odevov a doplnkov, textilných hračiek a spotrebnej chémie.
Certifikácia výrobkov je nestranným potvrdením zhody vlastností typu výrobkov s požiadavkami predpisov – zákony,
vyhlášky, súťažné podmienky verejného obstarávateľa, technické normy, výrobné predpisy, materiálové listy a pod.

Služby poskytované  COCV:  Certifikácia určených výrobkov
                                                  Certifikácia neurčených výrobkov

co.jpg

Osvedčenie o akreditácii  č. P-002 Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky
rozsah-str-1.jpg
rozsah-str-2.jpg
Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky
                                                                                                                       
Kontaktná osoba:
Ing. Kamila HULJAKOVÁ
, vedúca certifikačného orgánu
Tel.:        041-72 32 857
Fax:        041-72 33 957
E-mail:   chemitex@vutch.sk

Vytlačiť stránku