VUSAPL
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Certifikačný orgán


Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (CO)

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky (CO) je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065 vykonávať certifikáciu vlákien, priadzí, metrových a kusových výrobkov textilného, odevného a galantérneho priemyslu, vrátane osobných ochranných prostriedkov, ochranných odevov a doplnkov, textilných hračiek a spotrebnej chémie.
Certifikácia výrobkov je nestranným potvrdením zhody vlastností typu výrobkov s požiadavkami predpisov – zákony,
vyhlášky, súťažné podmienky verejného obstarávateľa, technické normy, výrobné predpisy, materiálové listy a pod.

Služby poskytované  CO:  Certifikácia určených výrobkov
                                             Certifikácia neurčených výrobkov

osvedcenie-o-akreditacii.jpg

Osvedčenie o akreditácii  č. P-002 Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky

rozsah-str-1.jpg

rozsah-str-2.jpg

Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky


Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a odvolaní nájdete TU.

                                                                                                                       

Kontaktná osoba:
Ing. Kamila HULJAKOVÁ
, vedúca certifikačného orgánu
Tel.:        041-72 32 857
E-mail:   vutch@vutch.sk

Vytlačiť stránku