VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

BIOSTAT

BIOSTAT® - Anorganický prípravok s antibakteriálnou účinnosťou

BIOSTAT®-A   *   BIOSTAT®-B

biostat-logo-kopia.jpg

BIOSTAT®  - je mikronizované práškové plnivo na báze oxidu alebo soli kovu dopovaného striebrom v aktívnej forme. Prítomnosť produktov BIOSTAT® v kompozícii už v malých dávkach zastavuje rast širokého spektra mikroorganizmov. Dávkovanie je individuálne pre každý aditivovaný systém, v orientačnom rozpätí 0,01 – 4% hmot. pre dosiahnutie biocídnej resp. biostatickej účinnosti.

Základné technické parametre:

P.č. Parameter: Skúšobná metóda Limitovaná hodnota
BIOSTAT®-A BIOSTAT®-B
1.
Antimikrobiálna aktivita ASTM E 2149 13a R ≥ 50 % 1) R ≥ 50 % 2)
2. Obsah striebra STN 757486 min. 1,5 % hmot. min. 1,3 % hmot.
3. Remisia 3) Leukometricky (zelený filter) min. 87 % min. 87 %
4. Sypná hmotnosť IPS 31583814/70/65/2008 min. 240-600 kg.m3 min. 500 kg.m3
5. Obsah vlhkosti STN 651042 max. 5 % max. 5 %
6. pH vodného výluhu STN 650313 7,5 - 9,5 4,0 - 7,0

Poznámka: 1) R - redukcia počtu baktérií po 1 hodine kontaktnej doby BIOSTAT®u-A s inokulom baktérií pri dávkovaní min. 0,15 % hmot.
                      BIOSTAT®u-A do roztoku.
                      2) R - redukcia počtu baktérií po 1 hodine kontaktnej doby BIOSTAT®u-B s inokulom baktérií pri dávkovaní min. 0,30 % hmot.
                      BIOSTAT®u-B do roztoku.
                  3) Meranie remisie na predtým svetlom nezažťaženej vzrke produktu musí byť vykonané v čase do 5 min.         
Vlastnosti:
- je výborne dispergovateľný v tavenine polymérov, vo vodou riediteľných rozpúšťadlových systémoch, v základe a pod.,
- je netoxický, nehorľavý, nerozpustný vo vode a organických rozpúšťadlách, chemicky odolný, tepelne stabilný,
- spĺňa požiadavky kladené na ekologickú a zdravotnú nezávadnosť.
Na Medzinárodnom chemickom veľtrhu INCHEBA`98 získal ocenenie „MODRÁ PLANÉTA“.

Aplikácie:
BIOSTAT®-A: syntetické vlákna (PP), náterové hmoty, pre aplikáciu do väčšiny stavebných výrobkov
BIOSTAT®-B: syntetické vlákna nematované a fólie lesklých sýtych farebných odtieňov (PP, PES)

Použitie:
v stavebníctve, vzduchotechnike, kozmetike, do náterových hmôt, textilných materiálov a vlákien, pri výrobe plastov
a úprave vody

Balenie:
V 15 kg čiernych polyetylénových zatavených vreciach, resp. podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie: 24 mesiacov

Za účasť v 3.ročníku súťaže "Inovatívny čin roka 2009" v kategórii "Výrobková inovácia" so súťažným návrhom "Anorganický prípravok s antimikrobiálnou aktivotou BIOSTAT"získala spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina Ocenenie ministra hospodárstva Slovenskej republiky:

Ocenenie Inovativny cin roka 2009


                                                                                                                                                     
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila BALOGOVÁ, vedúca tímu výskumu a vývoja
Tel.:        041-76 45 519
Fax:        041-72 33 957
E-mail:   balogova@vutch.sk

Vytlačiť stránku