VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
OEKO-TEX LEATHER STANDARD
Gintex 50 rokov

Archív aktualít

 OEKO-TEX®: zasadnutie generálnych riaditeľov v Oostende, Belgicko

oekotex-standard-100-nove-logo-z-netu.png

V dňoch 3. -4.novembra 2016 sa v belgickom prímorskom meste Oostende uskutočnilo pravidelné výročné zasadnutie medzinárodného združenia OEKO-TEX®, ktorého sa zúčastnil aj štatutárny zástupca VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Ing.Jozef Šesták,CSc.

Prvý deň zasadnutia bol venovaný prezentáciám výsledkov z jednotlivých členských inštitútov združenia. V rámci tohto programu bola podpísaná aj zakladateľská zmluva nového združenia OEKO-TEX® by LEATHER, ktoré na princípoch humánnej ekológie bude skúšať a vydávať certifikáty pre kožené materiály (resp. kompozity) a výrobky z kože (obuv a pod.). Predpokladáme, že po vydaní certifikačných kritérií a parametrov pre kožu (január 2017) a po vykonaní akreditačného auditu (jún 2017) bude po schválení aj spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. poverená skúšaním a vydávaním certifikátov pre výrobky z kože a kožené materiály.

V priebehu druhého dňa zasadnutia boli prezentované výsledky v rámci združenia OEKO-TEX® za obdobie júl 2015 - jún 2016. Okrem iného boli uvedené výsledky 25 kruhových medzilaboratórnych skúšok, na ktorých sa zúčastnilo 20 inštitútov z celého sveta. Z celkom 753 výsledkov skúšok bolo 102 nevyhovujúcich (14 %). Nás veľmi teší, že chemické a textilné laboratória z VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. sa zaradili do „zelenej skupiny" najlepších laboratórií keď úspešnosť výsledkov bola viac ako 94 %-ná. Uvedeným spôsobom sa snažíme zvyšovať dôveru a vážnosť našich laboratórií v silnej konkurencii na medzinárodnej úrovni.

Veľká pozornosť v rámci zasadnutia bola venovaná marketingovým aktivitám a dolaďovaniu technických parametrov pre systémovú certifikáciu v textilných a odevných firmách v rámci produktov STeP, Eco passport, a Made in Green.
oekotex-step.jpg  oekotex-eco-passport.png  oekotex-made-in-green.png

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. ročník festivalu vedy - Európska Noc výskumníkov 2016

logo-noc-vyskumnikov-2016.jpg

Hlavný organizátor podujatia:   Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), o. z.,
                                                 Slovenská akadémia vied (SAV), Centrum vedecko-technických informácií SR (SVTI)
                                                 a portál EurActiv.sk

Miesto konania:                        AUPARK Shopping Center, Žilina
Dátum konania:                        30. 9. 2016

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us" - Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných" ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Jubilejný desiaty ročník festivalu vedy - Európska Noc výskumníkov 2016, najväčšie vedecko-popularizačné podujatie na Slovensku, sa uskutočnilo v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. V Žiline podujatie prebiehalo v priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Center pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Tatiany Čorejovej. V priestoroch Aupark Shopping Center bolo vystavených celkovo 29 vedeckých stánkov, odznelo 5 prednášok a pre deti bolo pripravených niekoľko tvorivých aktivít.

V spoločnom vedeckom stánku pod názvom „Monitorovanie životných funkcií", zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. a Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, odprezentovali, okrem iného, aj výsledok vlastného výskumu „Prototyp inteligentného trička pre snímanie biomedicínskych dát", ktorý sa stretol s veľkým záujmom u návštevníkov rôznych vekových kategórií.

Na záver sa chceme poďakovať organizátorom podujatia a obzvlášť partnerom zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí nám umožnil zúčastniť sa tohto festivalu. Veríme, že aj naším pričinením sa podarilo naplniť ciele tohto podujatia a prispieť k dobrému obrazu našej organizácie u verejnosti a našich partnerov.

1-7.jpg  4-6.jpg  5-5.jpg

2-6.jpg  3-6.jpg  6-4.jpg

8-2.jpg  9-2.jpg  10-3.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účasť zástupcov VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. na
XXIV International Congress IFATCC 2016 „Traditional and high-tech development keys to the textile market"

banner-ifatcc20161.jpg

Organizátor:         Spolok textilných chemikov a koloristov ČR
Miesto konania:     Univerzita Pardubice, Česká republika
Dátum konania:    13. - 16. 6. 2016
Počet účastníkov:  cca 150

V dňoch 13. - 16. 6. 2016 Spolek textilních chemiků a koloristů ( STCHK) usporiadal v priestoroch Univerzity Pardubice XXIV svetový kongres IFATCC (Medzinárodná federácia nár. Spolků texilních chemiků a koloristů). Pod ústredným heslom „ Tradition and High-Tech Development - Keys to the Textile Market" („Tradície a high-tech vývoj - kľúče k textilným trhom) bol kongres zameraný na najnovšie inovácie podporujúce súčasnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja textilnej výroby. Kongres sa konal pod záštitou premiéra vlády ČR a podporu našiel aj u regionálnych orgánov, hostiteľského mesta Pardubice a Univerzity Pardubice.

Kongresu sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. s prednáškou na tému „Nanomaterials and Innovative Technologies in Textile" (Section 3 - Functional Textiles (Nano), Hall C), ktorá bola zameraná na tri hlavné oblasti:
- nanotechnológií pre použitie v textile
- multifunkčné textílie
- zošľachťovanie textílií nízkoteplotnou plazmou.
Autori prezentácie: Ing. Rástočná Illová, PhD., Ing. Šesták, CSc., Ing. Balogová.

Prednáška sa stretla s pozitívnym ohlasom zo strany zahraničných odborníkov a účastníkov kongresu, ktorí vysoko pozitívne ohodnotili úroveň prezentovaných výsledkov výskumnej činnosti realizovanej vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., čo potvrdila aj zaujímavá diskusia na záver prezentácie.

 

1-6.jpg  2-5.jpg  20160614-153711.jpg

  20160614-153911.jpg  3-5.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji za rok 2015

Dovoľujeme si oznámiť našim obchodným partnerom a spolupracujúcim organizáciám, že spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. bola vyhodnotená a získala pečať "Spoľahlivý podnik v Žilinskom kraji za rok 2015".Hodnotenie vykonalo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. so sídlom v Bratislave.Uvedené hodnotenie nás zvlášť teší z toho dôvodu, že podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 4,05 % z celkového počtu 79 577 hodnotených komerčných subjektov.

spolahlivy-podnik.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodný veľtrh ITMA2015

itma2015.png

Miesto konania:     Fiera Milano Rho, Miláno, Taliansko
Dátum konania:    12. - 19. 11. 2015

Medzinárodný veľtrh ITMA sa koná každé 4 roky už od roku 1951 a ide o najväčší veľtrh textilných a odevných strojov, zariadení a príslušenstva na svete. Veľtrh o ploche 200 000 m2 dosiahol svoj rekord, zúčastnilo sa ho viac ako 1 691 vystavovateľov zo 47-tich krajín sveta a 123 000 návštevníkov zo 147 krajín.
Cieľom veľtrhu je udržateľnosť hodnoty svetového textilného a odevného priemyslu so zameraním sa na inovatívne technológie, ktoré sú kľúčom k trvalej udržateľnosti životného prostredia, nové trendy a inovačné riešenia, konkurencieschopnosť, získanie nových poznatkov a vytvorenie strategických partnerstiev.
Veľtrhu sa ako návštevníci zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina, ktorí získané vedomosti a informácie využijú vo svojej praxi, najmä pri riešení vedecko-technických projektov, výskumných úloh, ale aj v oblasti skúšania a hodnotenia textilných a odevných výrobkov.

foto.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festival vedy - Európska Noc výskumníkov

noc-vyskumnikov-2015.gif

Organizátor:         Hlavný organizátor podujatia - Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity za pomoci
                              Slovenskej akadémie vied, portálu EurActiv.sk a Centra vedecko-technických informácií SR
                              SOVVA, SAV, EurActiv.sk

Miesto konania:     Aupark Shopping Center Žilina
Dátum konania:     25. 9. 2015

FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us" - Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných" ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote.

Na Slovensku sa podujatie uskutočnilo v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Tatranskej Lomnici. V Žiline podujatie prebiehalo v priestoroch nákupného centra Aupark Shopping Center pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Tatiany Čorejovej. V priestoroch Aupark Shopping Center boli vystavené vedecké prezentácie v 27 stánkoch.

Vo vedeckom stánku pod názvom Škodlivé látky v odevoch svoju prácu odprezentovali aj výskumníci z VÚTCH - CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina. Pre návštevníkov boli pripravené nebezpečné vzorky odevov zachytených na našom trhu a prehľad symbolov údržby používaných na odevoch, ktoré nie sú bežne známe. Expozícia bola sprevádzaná videoslučkou s ukážkou skúšok odevných výrobkov, ktorý sa stretol s veľkým záujmom u návštevníkov rôznych vekových kategórií.

Veríme, že aj naším pričinením sa podarilo naplniť ciele tohto podujatia a prispieť k dobrému obrazu našej organizácie u verejnosti a našich partnerov.

2-4.jpg  5-3.jpg  6-3.jpg

1-5.jpg  11-1.jpg  3-4.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8th Central European Conference 2015

cec2015.png

Organizátor:        University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, v koorganizácii s Croatian Association of Textile
                             Engineers(HIST) a Almae Matris Croaticae Alumni - Technologiae Textilis Facultatis (AMCA TTF)

Miesto konania:    Fakulta textilných technológií, Univerzita Zagreb, Zagreb, Chorvátsko.
Dátum konania:     16. - 18. 9. 2015

V dňoch 16. - 18. 9. 2015 sa zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. Ing. Šesták, CSc. a Ing. Balogová aktívne zúčastnili na 8th Central European Conference 2015 „FIBRE-GRADE POLYMERS, CHEMICAL FIBERS AND SPECIAL TEXTILES", ktorá sa konala na Fakulte textilných technológií Univerzity Zagreb, Zagreb, Chorvátsko.
Názov poterovej prezentácie:  Properties of textiles from PP fibres modified with multifunctional additives.
Autori prezentácie:                 Ing. Šesták, CSc., Ing. Balogová, Ing. Michlík, CSc., Ing. Krivoš, Ing. Zimány.
Počet účastníkov:                   35-40

poster.png


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 000 certifikátov vydaných podľa normy OEKO-TEX® Standard 100

oeko-tex.png


Sekretariát medzinárodného združenia OEKO-TEX so sídlom v Zurichu oznámil, že 30.6.2015 bol vydaný certifikát podľa normy OEKO-TEX® Standard 100, ktorý mal poradové číslo 150 000.  Certifikát bol vydaný v Rakúsku pre firmu Ernst Boehler GmbH. Pri tejto príležitosti bolo konštatované, že už viac ako 10 000 výrobcov, obchodníkov a predajcov z 98 krajín celého sveta aktívne participuje v certifikačnom systéme podľa normy OEKO-TEX® Standard 100. Za posledné dva roky bolo vydaných viac ako 13 000 certifikátov z toho podiel 62 % predstavovali firmy z Ázie a 35 % podiel mali spoločnosti z Európy.

Nás teší, že VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. patrí medzi 19 ústavov z celého sveta, ktoré majú oprávnenie vykonávať skúšky a vydávať certifikáty na zdravotne bezpečné textilné a odevné výrobky. V priebehu roka vydávame 30 - 35 certifikátov pre výrobcov a distributérov textilu, odevov, galantérneho tovaru a nábytku zo Slovenskej aj Českej republiky. Opakovane prichádzajú do našich skúšobných laboratórií s potvrdením, že certifikát OEKO-TEX im významne pomáha pri rozširovaní vlastných marketingových a obchodných aktivít.

Neváhajte, ak chcete byť úspešní na zahraničných trhoch s deklarovaním zdravotnej bezpečnosti svojich textilných, odevných a iných podobných výrobkov, príďte si po certifikát OEKO-TEX ku nám do Žiliny.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4th International Conference on Textile and Material Science TEXCO2014

banner.jpg

Názov aktivity:     4th International Conference on Textile and Material Science TEXCO2014
Organizátor:        DIZAJN, n.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Technická univerzita Liberec;
Miesto konania:  Hotel Kultúra, Ružomberok
Dátum konania:   27.-28. 8. 2014

V dňoch 27.-28.8.2014 sa v Ružomberku uskutočnil 4.ročník medzinárodnej konferencie Textile and Material Science TEXCO2014 zameranej na odevy a komfort, technické textílie, dizajnové inžinierstvo a textilné chemické technológie.

Konferencie sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, ktorí formou prednášok odprezentovali priebežné výsledky vlastného výskumu z oblasti:

a) aplikácie nanotechnológií a nanosólov v textilnom priemysle :
Názov prednášky: APPLICATION OF NANOTECHNOLOGIES IN TEXTILE INDUSTRY
Autori:                    Šesták J., Denako P., Džupaj A.
Prednáška patrila medzi prednášky vyžiadané zo strany organizátorov konferencie a bola odprezentovaná dňa 28.8.2014 v rámci sekcie 4: Textile Chemical Technologies.

2/ snímania biopotenciálov pomocou elektrovodivých textílií:
Názov prednášky: BIOPOTENCIAL SENSING WITH ELECTROCONDUCTIVE FABRICS
Autori:                    Balogová Ľ., Gála M., Babušiak B.
Prednáška bola odprezentovaná dňa 27.8.2014 v rámci sekcie 2: Technical Textiles.

3/ prípravy multifunkčných priadzí pre technické aplikácie
Názov prednášky: PREPARATION OF MULTIFUNCTIONAL YARNS FOR TECHNICAL APPLICATIONS
Autori:                    Ligas J., Huljaková K.
Prednáška bola odprezentovaná dňa 27.8.2014 v rámci sekcie 2: Technical Textiles.

Chceme sa poďakovať organizátorovi konferencie, že nám umožnil aktívne sa zúčastniť medzinárodnej konferencie TEXCO2014 a prezentovať výsledky výskumu a vývoja dosiahnuté vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina.

 

foto-1-2.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná konferencia RESEARCH FORUM 2014

logo2.jpg

Názov aktivity:         Odborná konferencia RESEARCH FORUM 2014
Organizátor:            Žilinská univerzita v Žiline
Miesto konania:      Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry
Dátum konania:      9.-11.4.2014

Účel:                        Popularizácia priebežných výsledkov riešenia projektu VY-INTECH-TEX,ITMS kód: 26220220134

Konferenciu zorganizovala Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným centrom ŽU a Univerzitným vedeckým parkom ŽU pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. A a rektorky Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD..

Množstvo prezentácií bolo rozdelených  v rokovacích blokov na témy: Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá v Slovenskej republike, Excelentné pracoviská výskumu a vývoja v Českej republike,  Aktuálne otázky riadenia a administrácie projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.

V rámci rokovacieho bloku na tému Podpora spoločných výskumno-vývojových pracovísk akademického a podnikateľského sektora zo zdrojov EÚ, odprezentovali zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina priebežné výsledky riešenia projektu „Výskum technológií a výrobkov pre Inteligentné a TECHnické TEXtílie"  (VY-INTECH-TEX), ITMS kód: 26220220134,  na riešení ktorého sa podieľa aj Katedra telekomunikácií a mutimédií a Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Názov prezentácie:    "Nanotechnológie v textile a výskum inteligentných odevov"
Autori:                           Ing. Jozef Šesták, CSc., Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. , Žilina

imag1284.jpg  20140411-101407-8-bestshot.jpg  20140411-101805.jpg


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ročník inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2013"

logo-irr.jpg


Organizátor:                   Žilinský samosprávny kraj, Žilina
Miesto konania:              Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Dátum konania:              8. 4. 2014

V rámci konferencie „Inovačný rozvoj regiónov 2014", ktorá  je súčasťou 7. ročníka inovačného ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2013", Žilinský samosprávny kraj ocenil úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského kraja. Cieľom podujatia je prebúdzať inovatívneho ducha a ponúknuť pohľad na prínosné nové riešenia v oblasti malého a stredného podnikania a v regionálnom rozvoji. 

Do súťaže v kategórii Malé a stredné podniky sa zapojila aj spoločnosť VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina s inovatívnym projektom „Multifunkčná textília s maskovacou potlačou, hydrofóbnou, samočistiacou antimikrobiálnou nanoúpravou". Zástupcovia VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina, formou prezentácie uviedli výsledky vlastného výskumu v oblasti prípravy multifunkčnej textílie a finálnych úprav textilných materiálov na báze nanotechnológií.

irr20140001.jpg

projekt0001.jpg

Počas 7. ročníka konferencie, ktorá sa konala v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, žilinský župan a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár ocenil najlepšie inovačné projekty subjektov pôsobiacich na území Žilinského kraja. Juraj Blanár v mene Žilinského samosprávneho kraja poďakoval spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX s r.o., Žilina za za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.

ocenenie.jpg

Ďakovný list spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Žilina za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja.

img-5646.jpg

Zástupcovia spoločností, ktoré sa zapojili do súťaže „Inovácia Žilinského kraja 2013" v kategórii Malé a stredné podniky. Ďakovný list z rúk žilinského župana Juraja Blanára (piaty z ľava) prevzal riaditeľ VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
Ing. Jozef Šesták, CSc. (prvý z prava).

 

 

 

Vytlačiť stránku