VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

Medzinárodná asociácia pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie zverejnila v januári 2017 novú normu LEATHER STANDARD by OEKO-TEX. Norma sa týka skúšania a certifikácie výrobkov z kože a výrobkov s podielom z kože napr. obuv, odevy, kožené doplnky, kožené čalúnenie (nábytok,automotiv) a pod.
V priebehu októbra 2016 sa nám podarilo pre analytické laboratória vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. získať investične veľmi náročné zariadenie: UHLPC (kvapalinová chromatografia) typu Agilent s hmotnostným detektorom (LC/MS) a jednoduchým kvadrupólom. Jedná sa o unikátne zariadenie, ktoré v súčasnosti nie je využívané v žiadnom z textilných resp. vláknarenských laboratórií na Slovensku a v Českej republike.
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality. Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ laboratórium nemá akreditované, resp. zavedené. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia , čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, ÖKO-TEX Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými skúšobňami v Českej republike. Viac informácií získate po kliknutí na túto aktualitu.
Vytlačiť stránku