VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

Výskumný ústav textilnej chémie (VÚTCH) – CHEMITEX, spol. s r.o., člen Medzinárodnej asociácie pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie OEKO-TEX, organizuje odborný seminár k 25. výročiu medzinárodného združenia OEKO-TEX, ktorý sa uskutoční dňa 26. apríla 2017 v Žiline. Seminár je určený pre technických, marketingových a obchodných pracovníkov podnikateľských subjektov (výroba, distribúcia, obchod), ktorí pracujú v oblasti kvality, environmentu resp. medzinárodného obchodu (kontrakty, dodávky pri importe a exporte výrobkov resp. splnení požiadaviek odberateľov). Pozvánka s programom odborného seminára a prihláškou je zverejnená v prílohe.
Medzinárodná asociácia pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie zverejnila v januári 2017 novú normu LEATHER STANDARD by OEKO-TEX. Norma sa týka skúšania a certifikácie výrobkov z kože a výrobkov s podielom z kože napr. obuv, odevy, kožené doplnky, kožené čalúnenie (nábytok,automotiv) a pod.
Vytlačiť stránku