VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

Na galavečere obnovenej výstavy Trenčín mesto módy, ktorý sa konal 23.9.2017 v Trenčíne, odborná porota súťaže Zlatá Fatima, okrem iných, ocenila aj výrobok prihlásený do súťaže vystavovateľom VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Cenu za nové technológie Zlatá Fatima porota udelila výrobku Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase.
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality. Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ laboratórium nemá akreditované. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia, čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, OEKO-TEX Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, AITEX, Alcoy Alicante – Španielsko, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými skúšobňami v Českej republike.
Dňa 28.6.2017 bol vykonaný v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. medzinárodný audit v certifikačnom systéme podľa normy OEKO-TEX Standard 100 pre textilnú humánnu ekológiu. Audit vykonali generálny sekretár medzinárodnej Asociácie OEKO-TEX pre výskum a testovanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie p. Georg Dieners a zástupkyňa OETI Viedeň p. Helene Melnitzky. Pre viac informácií kliknite na názov aktuality.
Medzinárodné združenie GINETEX dňa 20.6.2017 zverejnilo tlačovú správu o výsledkoch európskeho prieskumu označovania textílií symbolmi pre údržbu. Pre viac informácií klikni na názov aktuality.
Medzinárodná asociácia pre výskum a skúšanie v oblasti textilnej a kožiarskej ekológie zverejnila v januári 2017 novú normu LEATHER STANDARD by OEKO-TEX. Norma sa týka skúšania a certifikácie výrobkov z kože a výrobkov s podielom z kože napr. obuv, odevy, kožené doplnky, kožené čalúnenie (nábytok,automotiv) a pod.
V priebehu októbra 2016 sa nám podarilo pre analytické laboratória vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. získať investične veľmi náročné zariadenie: UHLPC (kvapalinová chromatografia) typu Agilent s hmotnostným detektorom (LC/MS) a jednoduchým kvadrupólom. Jedná sa o unikátne zariadenie, ktoré v súčasnosti nie je využívané v žiadnom z textilných resp. vláknarenských laboratórií na Slovensku a v Českej republike.
Vytlačiť stránku