VUSAPL
SNAS
OEKO TEX
Gintex 50 rokov

AKTUALITY

V priebehu októbra 2016 sa nám podarilo pre analytické laboratória vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. získať investične veľmi náročné zariadenie: UHLPC (kvapalinová chromatografia) typu Agilent s hmotnostným detektorom (LC/MS) a jednoduchým kvadrupólom. Jedná sa o unikátne zariadenie, ktoré v súčasnosti nie je využívané v žiadnom z textilných resp. vláknarenských laboratórií na Slovensku a v Českej republike.
V dňoch 3.-4.novembra 2016 sa v belgickom prímorskom meste Oostende uskutočnilo pravidelné výročné zasadnutie medzinárodného združenia OEKO-TEX, ktorého sa zúčastnil aj štatutárny zástupca VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o., Ing.Jozef Šesták,CSc.
16. 11. 2016Nový prezident medzinárodnej asociácie GINETEX
25. októbra 2016 bol do funkcie prezidenta medzinárodnej asociácie GINETEX pre označovanie textílií symbolmi údržby menovaný p. Adam Mansell z Veľkej Británie. Viac informácií sa dočítate v tlačovej správe z 2. novembra 2016, uvedenej na adrese: http://www.vutch.sk/stranka/tlacove-spravy-z-ginetexu.
Medzilaboratórne porovnávacie skúšky (MPS) sú považované za významný nástroj na preukázanie spôsobilosti a udržiavania kvality. Skúšobné laboratória VÚTCH-CHEMITEX sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných MPS v rámci preverovania svojej spôsobilosti a to aj pre skúšky, ktoré zatiaľ laboratórium nemá akreditované, resp. zavedené. Skúšobné laboratória dosahujú dobré hodnotenia , čo je preukázané získaním osvedčení o úspešnej účasti: TESTEX Zűrich - Švajčiarsko, ÖKO-TEX Zűrich - Švajčiarsko, Leitat Barcelona – Španielsko, IW Lodž – Poľsko, APLAC - Čína, LTI Kaunas – Litva, ako aj získaním porovnateľných výsledkov z bilaterálnych porovnaní (BP) s obdobnými skúšobňami v Českej republike. Viac informácií získate po kliknutí na túto aktualitu.
Vytlačiť stránku